Toimikunnat

Naistoimikunta 

Naistoimikunnan puheenjohtaja on Hannele Era, puh. 050 356 8528. Muita jäseniä ovat Merja Kumpula, Hilppa Marja-aho, Elli Marttila, Raija-Leena Mikkola, Maria Paavolainen, Sirkka Pakari, Leila Piesanen, Malla Porevuo ja Kyllikki Åström

Naistoimikunnan tehtävä on huolehtia Senioritorstaikahvituksista ja järjestää kevätmyyjäiset. 

Naistoimikunnan jäseniä, kuvassa vasemmalta: Kyllikki Åström, Leila Piesanen, Malla Porevuo ja Hannele Era.

Ansiomerkkiryhmä

Ansiomerkkitoimikunan puheenjohtaja on Harri Väisänen (p. 040 577 66 19). Toimikunan tehtävänä on tehdä esitykset yhdistyksen hallitukselle Senioriliiton kultaisten ja hopeisten ansiomerkkien hakemiseksi. sekä pronssisten ansiomerkkien myöntämiseksi.


Hengellinen toiminta

Pääsiäis- ja adventtitilaisuudet sisältyvät Senioritorstain ohjelmaan. Ritva Nirkkonen (p. 040 510 4685) ja Kannelkuoron puheenjohtaja Riitta Karjalainen-Vainikainen (p. 040 412 7702) vastaavat ”Laskeutuminen Pääsiäiseen” ja Adventtijuhlan järjestämisestä. 


Matkailutoimikunta

 Matkailutoimikuntaan kuuluvat matkavastaava Sirkka Saarinen (p. 040 591 9095), Eine Mäkinen ja Seppo Mäkiranta. Toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle yhdistyksen retki- ja matkaohjelma erikseen kevät- ja syystoimintakaudelle.


Senioritorstaitiimi

Senioritorstaitiimin vetäjänä toimii Eija Alakangas (p. 0400 542 454) sekä jäseninä Olavi Liukkonen, Asko Malinen ja Kaija Heikura. Tiimin tehtävä on valmistella Senioritorstai-ohjelmat hallitukselle ja vastata niiden toteutuksesta.