Puheenjohtajan blogi

14.8.2021

Hyvät Jyväskylän seniorit ry:n jäsenet

Tule mukaan - älä jää yksin

Olemme aloittamassa juhlavuoden syystoimintakautta 10.9.2021 Rohkeasti seniori -hankkeen tapahtumalla Kirkkopuiston laudatur. Kansallinen senioriliitto on lanseerannut Rohkeasti seniori -hanketta jo viime vuonna ja nyt tavoitteena on viettää viikkoa 36 matalan kynnyksen viikkona (6.-12.9.2021). Kansallisten senioripiirien ja yhdistysten on tarkoitus järjestää eri puolella Suomea tilaisuuksia, joihin on helppo tulla tutustumaan senioriyhdistysten toimintaan. Tavoitteena on saada eläkkeelle siirtyviä ja eläkkeellä olevia 60-70-vuotiaita tutustumaan mahdollisuuksiin sopeutua uuteen elämänvaiheeseen löytämällä uusia virikkeitä senioriyhdistysten kautta. Rohkeasti seniori -hankkeen viikkoa vietetään teemalla ”Ota kaveri mukaan!”.  Jyväskylän seniorit ry järjestää tilaisuuden yhdessä Jyväskylän kaupungin, Kaupunginteatterin, Jyväskylän sinfonian, Keskustan alueseurakunnan, Suomen käsityömuseon, Sodexon ja Bistro Kirkkopuiston kanssa. Kaikki tahot järjestävät osallistujille mahdollisuuden tutustua toimintaansa. Viidessä tapahtumapisteessä on esittelyjen lisäksi kulttuurielämyksiä, kohtaamisia, iltapäivän viettoa rennossa seurassa ja arvonta Kirkkopuiston laudaturin suorittaneille.

Elämä ei lopu eläkkeelle siirtymisen myötä. Pitkän työuran jälkeen meillä on tänä päivänä vielä mahdollisuus viettää aktiivista ja tervettä elämää 15-20 vuotta. Se on pitkä elämänvaihe, ennen kuin varsinaisesti vanhuus alkaa. Eläkkeelle jääminen tuntuu ensin lomalta, mutta eläkkeellä oleminen ei ole loma. Monella on ensimmäistä kertaa todella aikaa nauttia elämästään, ja ajan tuoman mahdollisuuden puitteissa miettiä mitä haluaa tehdä sillä ajalla. Eläkkeelle siirtyminen merkitsee työyhteisöstä irtaantumista ja oman työstatuksen loppumista, josta voi seurata tarpeettomuuden tunne. On hyvin yksilöllistä, millaisen sosiaalisen verkoston on luonut itselleen aikaisemmin, ja kuinka tämä verkosto seuraa elämässä myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Joillekin eläkkeelle siirtyminen merkitsee työtovereista ja omasta yhteisöstä irtautumista ja yksin jäämistä. Yksin jääminen ja yksinäisyys altistavat meitä monille sairauksille ja ennenaikaiselle toimintakyvyn heikkenemiselle. Sosiaalisten kontaktien säilyminen tai uusien kontaktien luominen on ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille yllättävän merkittävä asia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä läpi elämän sekä yhteisöä, johon tuntee kuuluvansa. Eläkkeelle jäätyään elämälleen on löydettävä tarkoitus, ilo ja mielekästä tekemistä, jota tukee samoin ajattelevat ihmiset ja yhteisöt.

Meillä eläkkeellä olevilla on mahdollisuus liittyä senioriyhdistykseen. Jyväskylässä on suuri joukko eläkeläisjärjestöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan. Jyväskylän seniorit ry on senioriyhdistys, joka on toiminut Jyväskylässä jo 50 vuotta. Kansallinen senioriliitto ja senioripiiri toimivat kokoavana organisaationa paikallisille yhdistyksille. Jyväskylän senioriyhdistyksessä on 476 jäsentä ja toiminnan lähtökohtana on tarjota yhteisö, jossa eläkeikäisillä on mahdollisuus kokoontua erilaisten aktiviteettien ympärille. Yhdistyksen toiminta muuttuu ajassa ja uudet mukaan tulevat sukupolvet sopeuttavat yhdistyksen toimintaa haluamaansa suuntaan. Erilaiset aktiviteetit ovat vuosien varrella lisääntyneet ja monipuolistuneet ja toimintaa on kehitetty pienryhmäpainotteiseksi. Korona viruksen aiheuttamat karanteenit eristivät viime vuonna eläkeläiset koteihinsa. Yhdistyksen tahtotila kuitenkin oli, että myös vanhemmille ikäpolville oli opetettava digitaidot, jotta kaikilla on mahdollisuus olla toiminnassa mukana. Teamsin välityksellä ovat kaikki halukkaat jäsenet päässet mukaan toimintaan. Sekin taito oli opittavissa ja onnistuimme siinä. 

Jyväskylän seniorit ry:n toimintaan on mahdollista osallistua kolmella eri tavalla. Jäsen voi olla aktiivinen ja osallistua yhdistyksen tarjoamaan toimintaan ja nauttia mukanaolosta ja uusista kokemuksista esim. valmiiksi suunnitelluilla matkoilla. Astetta aktiivisempi tapa on olla mukana toiminnassa vastuunkantajana esim. kerhovastaavana tai naistoimikunnassa luoden yhteishenkeä samaan ryhmään kuuluvien ystävien kanssa. Kolmas tapa on hallitusvastuu. Halu olla mukana ja antaa omaa osaamistaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja toiminnasta vastaaminen on jokaisen sukupolven vastuulla ajallaan. Jyväskylän seniorit ry:n jäsenten keski-ikä on 77 vuotta. Vanhemmat sukupolvet ovat antaneet panostuksensa yhdistyksen johtamiseen ja kehittämiseen omana aikanaan ja iän karttuessa heillä on mahdollisuus nauttia yhdistyksen luomasta yhteisöstä olemalla mukana. Nuoremmat sukupolvet kantavat nyt vastuun ja seuraavana tulevat 50-luvulla syntyneet tuoden mukanaan yhdistykseen uusia innovaatioita. 

Yhteistyöterveisin 

Merja Kumpula, puheenjohtaja1.5.2021 

Malja keväälle ja ystävyydelle 

Talven selkä on taittunut samoin koronatartunnat. Keski-Suomen tartunnat ovat vähentyneet ja 
ilmaantuvuus on laskenut perustasolle. Talvella alkaneet rokotukset ovat kattaneet jo seniori-ikäiset 
jäsenemme. Ainakin yksi rokotusannoksen on saanut jäsenistöstämme lähes kaikki. 30-luvulla 
syntyneet saavat toukokuussa jo toisen annoksen ja kesäkuussa toisen annoksen saavat jo 40-luvulla 
syntyneet. Toivon kipinä on syttynyt mahdollisuuteen nähdä jälleen hyviä ystäviään. Odotus on 
ollut pitkä. 
Korona on vaikuttanut myös Jyväskylän seniorien elämään ja toimintaamme yhdistyksessä. 
Olemme tehneet digiloikan, sekä hallituksessa, että jäsenistön keskuudessa. Hallituksessa ovat Eija 
Alakangas ja Sirpa Teräväinen panostaneet Teams osaamiseen ja rohkaisseet ja tukeneet jäsenistöä 
tulemaan rohkeasti mukaan kuuntelemaan senioritorstain esitelmiä. Olemme toteuttaneet 
jäsentapaamiset hybridinä. Sepänkeskuksessa on ollut paikalla rajoitusten mukaisesti ja maskeilla 
suojatusti keskimäärin 12 osallistujaa ja Teamsin välityksellä keskimäärin 38 osallistujaa. Teamsin 
kautta ovat päässeet mukaan myös halukkaat Keski-Suomen piirin alueella toisten yhdistysten 
jäsenet. Olemme onnistuneet saamaan Senioritorstain jäsentapaamisiin 33% jäsenistöstämme 
ainakin yhden kerran. 
Koronarajoitukset ovat estäneet osan toiminnastamme mutta olemme joustavasti kehittäneet pienten 
ryhmien toimintaa ja luoneet uutta. Tiistainen seniorikävely on noussut uuteen kukoistukseen ja 
keskimäärin 10 kävelijää reippailee joka tiistai 3-5 kilometriä vaihtelevassa säässä. Toinen mukava 
tapaaminen on tapahtunut viinikerhon merkeissä. Olemme tutustuneet eri maiden viineihin 
pienemmissä ryhmissä rajoitusten mukaisesti. Kun emme mahdu samaan ryhmään on ryhmä jaettu 
kolmeen pienempään ryhmään peräkkäin ja kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan. Osa meidän 
toimivista kerhoista hulluttelevat leidit ja lukupiiri on jäsenmäärältään rajoitusten puitteissakin 
mahdollista kokoontua. Myös Kannelkuoron mukanaolijoiden määrää on pienenetty. Uutena 
toimintana on aloitettu lounastreffit ja muistikerho pienimuotoisena. Osaa toiminnastamme emme 
ole voineet toteuttaa. Matkat ja retket, Bridgen pelaaminen, elokuvakerho ja historiankerho on 
jouduttu laittamaan tauolle. Tammi-maalaiskuun aikana on kuitenkin kokoontunut lähes 900 
jäsentämme 63 eri tilaisuudessa. Olemme mielestämme onnistuneet luomaan jäsenistöllemme 
tilaisuuksia, joissa he voivat turvallisesti nähdä toisiaan. Suurin osa jäsenistöstämme on pysytellyt 
omissa oloissaan. 
Jyväskylässä on koronatilanne rauhoittunut ja rokotettujen määrä on lisääntynyt, joten haluamme 
juhlistaa kevättä ja ystävyyttämme kokoontuaksemme kevätlounaalle ravintolaa koskevien 
rajoitusten puitteissa. Ystävien näkemistä ja kuulumisten vaihtamista olemme kaikki kaivanneet. 
Mikä jälleennäkemisen riemu ja puheensorina onkaan kuultavissa pöydissä ruokailun lomassa. On 
ilo katselle innokkaita ja iloisia ihmisiä. 
Patoutuneen kaverivajeen helpottamiseksi olemme jatkamassa toimintaamme myös kesällä. Kävelyt 
jatkuvat nyt ympäri vuoden myös kesällä. Uutena ulkotapahtumana aloitamme Pentenkkin ja 
Mölkyn pelaamisen 27.5. joka toinen viikko ja pelin jälkeen menemme yhdessä lounaalle. Meitä 
mökittömiä on täällä Jyväskylässä sen verran, että saamme seuraa toisistamme viikoittain, jos siltä 

tuntuu. Myös Bridgen pelaajat kokoontuvat viikoittain. Olemme suunnitelleet myös kesälle yhteisiä 
matkoja, jotta matkakärpäsen puremat ja kulttuurin nälkäiset saava uusia kokemuksia. Sirpa 
Teräväinen on kutsunut Hulluttelevat leidit mökilleen kahville, oopperan ystävät pääsevät 
nauttimaan musiikista kesäkuussa. Kirkkotaiteesta ja mukavasta yhdessäolosta päästään nauttimaan 
Muurameen heinäkuussa ja elokuussa Petäjävedelle. Elokuun lopulla onkin jo Hyvinvointimessut 
Jyväskylässä ja syyskuun alussa on suunniteltu Tukholman matkaa, jos koronatilanne on 
rauhoittunut Tukholmassa. 
Tuntuu hyvältä, kun katsoo Jyväskylän seniorit ry:n hallituksen tarmoa tehdä mielenkiintoisa 
tapahtumia jäsenistölleen. Puheenjohtajana olen ylpeä hallituksen innovoivasta toiminnasta ja 
aikaansaannoksista. Meillä on tekemisen meininki. Mikä on työskennellä tällaisen hallituksen 
kanssa. 

Tervetuloa mukaan, älä jää yksin. 
Malja keväälle ja ystävyydelle. 
Merja Kumpula 
puheenjohtaja