Puheenjohtajan blogi

Sepänkeskus säilyy Jyväskylän senioreiden Senioritorstain kokoontumispaikkana

Oli monelle suorastaan järkytys, kun Jyväskylän kaupungin johtava viranhaltija Eino Leisimo piti 25.9.2023 talon käyttäjille infotilaisuuden. Hän kertoi kaupungin säästöohjelmaan vedoten lopettavansa Sepänkeskuksen toiminnan vuoden loppuun mennessä. Monet meistä talon käyttäjistä oli jo tehnyt tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmansa sen varaan, että toiminta keskittyy Sepänkeskukseen.

 Nopeasti Sepänkeskuksen käyttäjät muodostivat neuvotteluryhmän, joka alkoi neuvotella asiasta. Itse kuuluin tähän ryhmään, Jyväskylän senioreita edustaen. Neuvottelujen alku oli hankala, koska Jyväskylän edustajat eivät todellisuudessa tienneet kovinkaan paljon talon käytöstä/käyttäjistä. Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry:n Tiina Sivonen kertoikin ensimmäisessä neuvottelussa käyttäjiä olevan vuodessa n. 60 000 henkilöä. Hän myös kertoi teatteri Eurooppa 4 teatteritoiminnan talvella olevan talon toisessa päädyssä.

Neuvottelut etenivät hitaasti. Sepänkeskuksen ryhmä päätti vauhdittaa tiedon kulkua lehtikirjoitteluilla ja henkilökohtaisilla kontakteilla päätöksen tekijöihin. Sen ei kuitenkaan nähty tuovan positiivista vaikutusta asiaan. Neuvottelujen lomassa keräsimme myös allekirjoituksia Sepänkeskuksen puolesta. Saimme yli tuhat allekirjoitusta kahden viikon nimien keräyksessä. Kävimme luovuttamassa ne kaupungin kaikille poliittisille puolueille mielenilmauksen yhteydessä kaupungintalolla.

Ettei neuvottelut jumiutuisi kutsuimme myös kaikkien puolueiden edustajat kaksi kertaa info-tilaisuuteen Sepänkeskukseen. Tilaisuudessa kerroimme, miten laaja käyttäjäjoukkomme on. Käyttäjät koostuvat nuorista senioreihin. Kerroimme myös millaisia positiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja psyykeeseen on yhdessä tekeminen ja kuulumisten vaihtaminen. Uskon kuulijoiden ymmärtäneen Sepänkeskuksen arvon ennaltaehkäisevänä toimintana.

Ensimmäiset hyvät merkit muutoksesta tuli Jyväskylän kaupunginhallituksen pöytäkirjan kirjauksesta, missä pyrittiin toimintaa jatkamaan Sepänkeskuksessa. Joidenkin meidän kerhojen toiminnan varmistamiseksi ei tämä kirjaus vielä riittänyt, niin aloimme kysellä päättäjiltä seuraavia toimenpiteitä. Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal kirjoittikin meille senioreille ” Tavoitteenamme on, että sepänkeskuksen toiminta saadaan jatkumaan keskeytyksittä myös ensi vuonna. Uuden toimintamallin valmistelu on nyt käynnistynyt ja tulemme järjestämään kaikille sepänkeskuksen toimijoille yhteisen infotilaisuuden heti alkuvuodesta.” Tämän jälkeen saimme kuulla Tiina Sivoselta, että hän on käynyt oman organisaationsa edustajana neuvotteluja kaupungin edustajien kanssa Sepänkeskuksen vastuun siirrosta kaupungille. Hän kertoikin meille Kaupungin valtuustolle esitetyn taloussuunnitelman sisältävän Sepänkeskuksen toiminnan siirtymisen kaupungin liikuntatoimen alaisuuteen. Samalla hän kertoi, että nyt voi taas varata alkuvuoden tiloja käyttö heidän järjestelmänsä kautta.

 Vihdoin 27.11.2023 kaupunki hyväksyi ilman muutoksia talous ja toimintasuunnitelmansa. Tällöin varmistui Sepänkeskuksen toiminnan jatkuminen. Ainoaksi avoimeksi kysymykseksi on jäänyt tilavuokrien hinta. Ilmeisesti tammikuun alkupuolella saamme siihenkin vastauksen.

 Olen iloinen, kun pystyimme muuttamaan alkuperäistä ehdotonta Sepänkeskuksen toiminnan lopettamispäätöstä. Senioritorstai on muodostunut meille kaikille tärkeäksi tapaamispaikaksi keskellä viikkoa. On hyvä tavata tutuja ja kertoa kuulumiset kahvikupposen äärellä. samalla on voinut kuulla mielenkiintoisen esitelmän tärkeistä ajankohtaisista aiheista. Ensi vuonna taas tavataan Sepänkeskuksessa.

Yhdessä eteenpäin.

 Jyväskylän seniorit ry

Seppo Mäkiranta

puheenjohtaja