Puheenjohtajan blogi

Puheenjohtajan blogi 3.5.2022

Hyvät Jyväskylän seniorit. 

Meille on vihdoin koittanut kevät, jolloin toimintamme on palannut vanhoihin uomiin ja voimme jälleen tavata toisiamme. Jäsenkuntamme on kasvanut. Meitä on jo 536. Viime vuonna saimme 117 uuta jäsentä ja tämän vuoden aikana on tullut lisää 45 jäsentä.

Jyväskylän seniorit saivat kunniamaininnan toiminnastaan vuonna 2021

Vuoden 2022 alussa Kansallinen senioriliitto ry julkaisi paikallisyhdistyksille haasteen löytää vuoden senioriyhdistys ja vuoden seniori, jolle voidaan antaa tunnutus toiminnasta. Kriteereinä oli: Yhdistyksen toiminnassa on jotain innovatiivista ja uutta, Liiton arvojen noudattaminen, Liiton strategian noudattaminen ja vaikuttanut myönteisellä tavalla oman yhdistyksen toimintaan esim. jäsenmäärän kasvattaminen. Jyväskylän seniorit päättivät ottaa haasteen vastaan ja Keski-Suomen kansallinen senioripiiri esitti Jyväskylän senioreita vuoden senioriyhdistyksen-tunnustuksen saajaksi. Keski-Suomen kansallinen senioripiiri painotti esityksessään Senioriliitolle:” Jyväskylän seniorit ry:n toiminta vuonna 2021 on ollut innovatiivista. Yhdistys on kehittänyt uusia jäsenpalveluja, kasvattanut jäsenmääräänsä ennätyksellisesti, lisännyt senioritoiminnan tunnettavuutta laajasti omassa maakunnassa ja levittänyt innovaatioitaan hyvinä käytänteinä Senioriliiton paikallisyhdistysten käyttöön.” Senioriliiton hallitus päätti antaa vuoden senioriyhdistys – tunnustuksen Turun kansalliset seniorit ry:lle ja vuoden seniori – tunnustuksen Tuusulan senioriyhdistyksen puheenjohtaja Tuulikki Petäjäniemelle. 

Jyväskylän seniorit ry ja Kuhmoisten seniorit ry saivat toiminnastaan kunniamaininnan. 


Senioritoiminnan näkyvyyden lisääminen toimintaympäristössä 

Kirkkopuiston Laudatur 10.9. matalan kynnyksen avoin Rohkeasti seniori -tapahtuma oli suurin yleisötapahtuma, jonka yhdistys on koskaan toteuttanut. Kimmoke tapahtuman järjestämiseen tuli Senioriliiton Rohkeasti seniori -hankkeelta. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä seitsemän kumppanin kanssa win-win -periaatteella viidessä tapahtumapaikassa: Kaupungintalo, Kaupunginteatteri, Kaupunginkirkko, Käsityön museo ja Bistro Kirkkopuisto. Tapahtuman mahdollisti 50 yhdistyksen vapaaehtoista ja parikymmentä yhteistyökumppaneiden palkollista ja vapaaehtoista. Tapahtumaan osallistui 450 senioria ja Kirkkopuiston laudaturin suoritti 307 osallistujaa, jotka osallistuivat arvontaan. 68 henkilöä toivoi jatkoyhteydenottoa, jotka hoidettiin hallituksen jäsenten toimesta. Tapahtuman some-markkinointi tavoitti 6238 henkilöä.

Rohkeasti-Seniori-kursseja järjestettiin viime vuonna Jyväskylässä/Keski-Suomessa viitenä päivänä. Kurssien tarkoituksena oli viestittää eläkkeelle jääville, mitä merkitsee työelämästä pois jääminen ja miten jatkaa antoisaa ja aktiivista elämää. Kurssien kohderyhmä oli potentiaalista jäsenkuntaa senioriyhdistykselle. Kursseille osallistui viime vuoden aikana 93 eläkkeelle jäävää. Kirkkopuiston laudatur tilaisuuden lisäksi Ro-Se tapahtumat ovat kannaltamme tärkeitä jäsenhankintatilaisuuksia. Näistä suuri kiitos Keski-Suomen kansallisen senioripiiri ry:n puheenjohtajalle Sirpa Teräväiselle, joka oli Kirkkopuiston laudatur tapahtuman idean kehittäjä ja täysillä mukana myös Ro-Se hankeen toteutuksessa. 

Uusien jäsenten integroiminen yhdistyksen toimintaan on suuri haaste. Tässä sisäänajossa vanhoilla jäsenillä on tärkeä rooli luoda hyvä ja vapautunut ilmapiiri uuden jäsenen tullessa yhteisöön. Vasta, kun uusi jäsen löytää yhdistyksessä yhdessä tekemisen kohteen, hän tuntee kuuluvansa joukkoon. 


Jyväskylän seniorit olivat aktiivisia ja rohkeita toimijoita vuoden 2021 aikana.

Yhdistyksen tärkein ja eniten jäsenkuntaa viikoittain kokoava on senioritorstai. Senioritorstai perinteisenä senioritoimintana kerää viikoittain 50-100 jäsentä. Viime vuonna pystyimme tarjoamaan Teamsin välityksellä yhä useammalle viikoittaiset esitelmät. Jäsenistön keskuudessa tapahtui digiloikka, kun jäsenistö oli halukas kokeilemaan opastettuna Teams -taitojaan. Vuoden aikana yhä useampi jäsen osallistui senioritorstain esitelmiin Teamsin kautta.

Vuonna 2021 hallitus teki linjauksen, että jäsenistölle on mahdollistettava turvallinen tapa tavata toisiaan kasvotusten. Jäsenkunnastamme suurin osa on yksin asuvia naisia ja kotiin jääminen oli huonoin vaihtoehto tällaisena aikana, jolloin eläkeläiset, riskiryhmään kuuluvat oli peloteltu sekä maan hallituksen, että omien lasten toimesta eristykseen. 

Mitä palveluja voidaan tarjota jäsenistölle, että kokoontumisrajoitukset eivät estä kohtaamisia? Ratkaisu oli uusien pienien kerhojen perustaminen sekä ulkona tapahtuva yhdessäolo. Kerhojen perustamisen idea oli ihmisten perustarpeet. Jokaisen on syötävä, ulkoiltava ja liikuttava päivittäin, toisen ihmisen tapaaminen sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Vuoden aikana aloitimme ja jatkoimme pienryhmien tapaamisia: lounastreffit, peliklubin, muistijumpan, seniorikävelyn ja kesäpelit ja yhteiset lounaat pelien jälkeen. Saimme jäsenet tapaamaan toisia ja tekemään asioita yhdessä. He halusivat tulla mukaan, joissa toisten kohtaaminen koettiin turvalliseksi ja virkistäväksi. 

Senioritorstain jäsentapaamiset kokosivat viime vuonna 1488 yhdistyksen jäsentä yhteen. Meillä toimii 13 kerhoa ja vuoden 2021 suurin osa kerhoista toimi täysin normaalisti. Kehot kokosivat 2660 jäsentä ja kulttuuritapahtumiin osallistui 246 jäsentä. Kaikkiaan vuoden aikana 4394 kertaa jäsenet kohtasivat toisensa. 

Viimevuoden onnistuminen oli hallituksen ja jäsenistön yhteinen tahtotila. Hallitus tarjosi jäsenistölle mahdollisuuksia tavata toisiaan ja jäsenet tulivat mukaan. Mielestäni selvisimme hyvin vuodesta 2021, josta kiitos koko jäsenkunnalle. 

Nyt täysin rinnoin kohti kevättä ja kesää.

Onnea äitienpäivänä isoäideille. 

Kevätlounaalla tavataan 12.5.2022 Primuksessa. 

Merja Kumpula

puheenjohtaja
Puheenjohtajan blogi 15.11.2021


Rohkeasti tulevaisuuteen

Yhdistyksemme pitkäaikain hallituksen jäsen Osmo Skyttä kokosi Jyväskylän Seudun Kansalliset Seniorit ry 40-vuostihistorian yhdistyksen 40-vuotisjuhliin 15.11.2011.  ”Nykyinen Kansallinen Senioriliitto ry on kansallisia perusarvoja kunnioittavien henkilöiden puolueisiin kuulumattoman, valtakunnallinen järjestö, jossa oli runsas 22 000 henkilöjäsentä” ja Jyväskylän yhdistyksessä 440 henkilöjäsentä.

”Oma yhdistyksemme, Jyväskylän Seudun Kansalliset Seniorit ry, sai syntynsä, kun marraskuun 21 päivänä 1971 nelisenkymmentä eläkeläistä kokoontui Viitaniemen yhteiskoululle. Silloin perustettiin Jyväskylän Kansallinen Eläkeseura, jonka toimialueena oli silloinen Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Muurame ja Säynätsalon kunnat.

Alusta alkaen järjestön tarkoituksena on ollut edistää ikääntyvien seniorien sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia eläkeläisten edunvalvojana.”

Torstaikerho on ollut vuosikymmenet laajin viikoittainen jäsentapaaminen, jossa noin 80-100 jäsentä kokoontuu naistoimikunnan tarjoileman kahvikupin ja pullan ääreen keskustelemaan ystävien kanssa ennen torstaiesitelmän alkua. Tämä jäsentapaaminen on ollut vuosikymmenet vakaalla pohjalla. Kannelkuoro on ollut toiminnassa myös alusta alkaen ja olipa mieskuoro Patinapojatkin aikanaan. Mm. näitä asioita nosti Osmo Skyttä yhdistyksen 40-vuotishistoriikissaan esille.


Rohkeasti seniori

Kansallisen senioriliiton STEAN rahoittama kolmivuotinen Rohkeasti seniori hanke on saanut laajaa näkyvyyttä. Hankkeen keulahahmona on toiminut professori Jorma Uotinen, joka on omalla persoonallisella tavalla tuonut esille, että elämässä ”Asenne ratkaisee aina”. Rohkeasti seniorihanke suuntaa sanomansa juuri eläkkeelle jääville tai jo jonkin aikaa eläkkeellä oleville. Kolmen vuoden aikana on Rohkeasti seniori hanke kiertänyt ympäri Suomea ja koulutuksen vetonaulana on ollut itse Jorma Uotinen. Kahden päivän Rohkeasti eläkkeelle kurssi, jossa keskeisinä teemoina on muutoksen kokeminen, mielekkään arjen rakentaminen eläkeaikana ja vapaaehtoisuus. Kurssi tarjoaa ajatusten ja ideoiden vaihtamista asiantuntijapuhujien vetämänä. Jyväskylän seniorit ry:n Rohkeasti seniori hankkeen vetäjänä on toiminut yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja puuhanainen Sirpa Teräväien, joka toimii myös Keski-Suomen kansallisen senioripiirin ja Senioriliiton eri tehtävissä.

Jokaisen suuren elämänmuutoksen lähestyessä on aika miettiä tulevaa. Yksi tärkeä asia ja monille yllätyksenä tuleva on eläkkeen pienuus. Eläkkeet eivät nouse palkkojen tavoin, vaan eläke jää pieneksi leikatun indeksikorotuksen vuoksi. Varsinkin pienten eläkkeiden tasokorotukset huolestuttavat, koska iän myötä sairaudet lisääntyvät, lääkekustannukset nousevat ja hoivan tarve lisääntyy. Siksi eläkearjen taloutta on hyvä ennakoida jo vuosia ennen eläkkeelle jääntiä. 

Rohkeasti seniori hanke on tehnyt näkyväksi senioriyhdistysten työtä ja sen tarjoamaa mahdollisuutta löytää mukavaa tekemistä eläkepäivinä. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen meillä on mahdollisuus viettää haluamaamme elämää ennen, kuin varsinainen vanhuus alkaa. Vanhuuden alkaminen on siirtynyt yli 80 ikävuoden. Meidän on kuitenkin tiedostettava, että toimintakyky ja omatoimisuus eivät säily itsestään, vaan asioiden eteen on tehtävä suunnitelmallisesti työtä. Säännöllinen liikunta ja ulkoilu, mielenkiintoiset harrastukset sekä hyvät ystävät ja yhdessä tekeminen edesauttavat toimintakyvyn säilymistä. Yksinäisyys tappaa.

Jyväskylän seniorit ry:llä on nyt 520 jäsentä, joista puolet ovat 70-79 vuotiaita, ikä, missä ollaan täysillä mukana tehokkaina ja tarmokkaina. Yli 80- vuotiaita jäseniä meillä on 172. Yli 80- vuotiaiden ikäisissä huomaa, miten eri-ikäisenä vanhuus alkaa ja toimintakyky ja jaksaminen vähenevät eri aikaan eri ihmisillä. Uudet jäsenet ovat pääsääntöisesti alle 70- vuotiaita ja heitä on yhdistyksessämme jo 92. Toiveenamme on, että uudet jäsenet löytävät joukossamme sen mitä ovat tulleet hakemaan ja osa heistä on valmiita ottamaan vastuuta yhdistyksen kehittämisestä ja johtamisesta tulevaisuudessa. Heillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin, joita Keski-Suomen senioripiiri järjestää samoin Senioriliitto.


Kirkkopuiston laudatur

Syyskuun 10. 2021 Jyväskylän seniorit ry järjesti matalan kynnyksen Rohkeasti seniori tapahtuman Jyväskylässä Kirkkopuiston ympäristössä yhteisyössä Jyväskylän kaupungin senioritoiminnan, kaupunginteatterin ja sinfonian, käsityömuseon, Jyväskylän seurakunnan, Sodexon ja Kirkkopuiston Bistron kanssa. Kävijämäärät ylittivät odotukset. Kaikki yhteistyötahot olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja yhteistyöhön. Olimme tavoittaneet yli 300 seniori-ikäistä ja saaneet kertoa heille eri mahdollisuuksista tulla mukaan toimintaan. Tapahtuman jälkeen olemme saaneet runsaasti uusia jäseniä. Olemme järjestäneet uusille jäsenille tapaamisen ja esitelleet toimintaamme 30.9. ja seuraava on 2.12. Sepänkeskuksessa. Uuteen toimintaan mukaan tuleminen vaatii totuttelua ja omannäköisen toiminnan löytämistä. Monesti uudet jäsenet tulevat ensin tutustumaan Senioritorstain tilaisuuksiin. Uusiin ihmisiin tutustuminen vie aikansa ja uuteen ryhmään mukaan tuleminen vaatii rohkeutta. Vastavuoroisesti toivon, että yhdistyksen vanhat jäsenet auttaisivat uusia jäseniä sopeutumaan ryhmiin. Pienissä ryhmissä pääsee paremmin tutustumaan toisiinsa ja yhdessä tekeminen lähentää ihmisiä. Seniorijärjestö tarvitsee uusia jäseniä.

Tule mukaan – älä jää yksin.

Jyväskylän senioreilla on tänä vuonna 520 jäsentä ja senioriliitossa noin 25 000 jäsentä. 50 vuotta täyttävällä liitolla ja yhdistyksillä on tarjota mielenkiintoista ohjelmaa ja tekemistä, jos päätät lähteä mukaan.

Meillä on tekemisen meininki, olet tervetullut mukaan joukkoomme. Juhlimme yhdistyksemme 50 -vuotista taivalta 19.11.2021.

Juhlavuoden terveisin

Merja Kumpula

puheenjohtaja

Puheenjohtajan blogi 14.8.2021

Hyvät Jyväskylän seniorit ry:n jäsenet

Tule mukaan - älä jää yksin

Olemme aloittamassa juhlavuoden syystoimintakautta 10.9.2021 Rohkeasti seniori -hankkeen tapahtumalla Kirkkopuiston laudatur. Kansallinen senioriliitto on lanseerannut Rohkeasti seniori -hanketta jo viime vuonna ja nyt tavoitteena on viettää viikkoa 36 matalan kynnyksen viikkona (6.-12.9.2021). Kansallisten senioripiirien ja yhdistysten on tarkoitus järjestää eri puolella Suomea tilaisuuksia, joihin on helppo tulla tutustumaan senioriyhdistysten toimintaan. Tavoitteena on saada eläkkeelle siirtyviä ja eläkkeellä olevia 60-70-vuotiaita tutustumaan mahdollisuuksiin sopeutua uuteen elämänvaiheeseen löytämällä uusia virikkeitä senioriyhdistysten kautta. Rohkeasti seniori -hankkeen viikkoa vietetään teemalla ”Ota kaveri mukaan!”.  Jyväskylän seniorit ry järjestää tilaisuuden yhdessä Jyväskylän kaupungin, Kaupunginteatterin, Jyväskylän sinfonian, Keskustan alueseurakunnan, Suomen käsityömuseon, Sodexon ja Bistro Kirkkopuiston kanssa. Kaikki tahot järjestävät osallistujille mahdollisuuden tutustua toimintaansa. Viidessä tapahtumapisteessä on esittelyjen lisäksi kulttuurielämyksiä, kohtaamisia, iltapäivän viettoa rennossa seurassa ja arvonta Kirkkopuiston laudaturin suorittaneille.

Elämä ei lopu eläkkeelle siirtymisen myötä. Pitkän työuran jälkeen meillä on tänä päivänä vielä mahdollisuus viettää aktiivista ja tervettä elämää 15-20 vuotta. Se on pitkä elämänvaihe, ennen kuin varsinaisesti vanhuus alkaa. Eläkkeelle jääminen tuntuu ensin lomalta, mutta eläkkeellä oleminen ei ole loma. Monella on ensimmäistä kertaa todella aikaa nauttia elämästään, ja ajan tuoman mahdollisuuden puitteissa miettiä mitä haluaa tehdä sillä ajalla. Eläkkeelle siirtyminen merkitsee työyhteisöstä irtaantumista ja oman työstatuksen loppumista, josta voi seurata tarpeettomuuden tunne. On hyvin yksilöllistä, millaisen sosiaalisen verkoston on luonut itselleen aikaisemmin, ja kuinka tämä verkosto seuraa elämässä myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Joillekin eläkkeelle siirtyminen merkitsee työtovereista ja omasta yhteisöstä irtautumista ja yksin jäämistä. Yksin jääminen ja yksinäisyys altistavat meitä monille sairauksille ja ennenaikaiselle toimintakyvyn heikkenemiselle. Sosiaalisten kontaktien säilyminen tai uusien kontaktien luominen on ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille yllättävän merkittävä asia. Ihminen tarvitsee toista ihmistä läpi elämän sekä yhteisöä, johon tuntee kuuluvansa. Eläkkeelle jäätyään elämälleen on löydettävä tarkoitus, ilo ja mielekästä tekemistä, jota tukee samoin ajattelevat ihmiset ja yhteisöt.

Meillä eläkkeellä olevilla on mahdollisuus liittyä senioriyhdistykseen. Jyväskylässä on suuri joukko eläkeläisjärjestöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan. Jyväskylän seniorit ry on senioriyhdistys, joka on toiminut Jyväskylässä jo 50 vuotta. Kansallinen senioriliitto ja senioripiiri toimivat kokoavana organisaationa paikallisille yhdistyksille. Jyväskylän senioriyhdistyksessä on 476 jäsentä ja toiminnan lähtökohtana on tarjota yhteisö, jossa eläkeikäisillä on mahdollisuus kokoontua erilaisten aktiviteettien ympärille. Yhdistyksen toiminta muuttuu ajassa ja uudet mukaan tulevat sukupolvet sopeuttavat yhdistyksen toimintaa haluamaansa suuntaan. Erilaiset aktiviteetit ovat vuosien varrella lisääntyneet ja monipuolistuneet ja toimintaa on kehitetty pienryhmäpainotteiseksi. Korona viruksen aiheuttamat karanteenit eristivät viime vuonna eläkeläiset koteihinsa. Yhdistyksen tahtotila kuitenkin oli, että myös vanhemmille ikäpolville oli opetettava digitaidot, jotta kaikilla on mahdollisuus olla toiminnassa mukana. Teamsin välityksellä ovat kaikki halukkaat jäsenet päässet mukaan toimintaan. Sekin taito oli opittavissa ja onnistuimme siinä. 

Jyväskylän seniorit ry:n toimintaan on mahdollista osallistua kolmella eri tavalla. Jäsen voi olla aktiivinen ja osallistua yhdistyksen tarjoamaan toimintaan ja nauttia mukanaolosta ja uusista kokemuksista esim. valmiiksi suunnitelluilla matkoilla. Astetta aktiivisempi tapa on olla mukana toiminnassa vastuunkantajana esim. kerhovastaavana tai naistoimikunnassa luoden yhteishenkeä samaan ryhmään kuuluvien ystävien kanssa. Kolmas tapa on hallitusvastuu. Halu olla mukana ja antaa omaa osaamistaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja toiminnasta vastaaminen on jokaisen sukupolven vastuulla ajallaan. Jyväskylän seniorit ry:n jäsenten keski-ikä on 77 vuotta. Vanhemmat sukupolvet ovat antaneet panostuksensa yhdistyksen johtamiseen ja kehittämiseen omana aikanaan ja iän karttuessa heillä on mahdollisuus nauttia yhdistyksen luomasta yhteisöstä olemalla mukana. Nuoremmat sukupolvet kantavat nyt vastuun ja seuraavana tulevat 50-luvulla syntyneet tuoden mukanaan yhdistykseen uusia innovaatioita. 

Yhteistyöterveisin 

Merja Kumpula, puheenjohtaja

Puheenjohtajan blogi  1.5.2021 


Malja keväälle ja ystävyydelle 

Talven selkä on taittunut samoin koronatartunnat. Keski-Suomen tartunnat ovat vähentyneet ja 
ilmaantuvuus on laskenut perustasolle. Talvella alkaneet rokotukset ovat kattaneet jo seniori-ikäiset 
jäsenemme. Ainakin yksi rokotusannoksen on saanut jäsenistöstämme lähes kaikki. 30-luvulla 
syntyneet saavat toukokuussa jo toisen annoksen ja kesäkuussa toisen annoksen saavat jo 40-luvulla 
syntyneet. Toivon kipinä on syttynyt mahdollisuuteen nähdä jälleen hyviä ystäviään. Odotus on 
ollut pitkä. 
Korona on vaikuttanut myös Jyväskylän seniorien elämään ja toimintaamme yhdistyksessä. 
Olemme tehneet digiloikan, sekä hallituksessa, että jäsenistön keskuudessa. Hallituksessa ovat Eija 
Alakangas ja Sirpa Teräväinen panostaneet Teams osaamiseen ja rohkaisseet ja tukeneet jäsenistöä 
tulemaan rohkeasti mukaan kuuntelemaan senioritorstain esitelmiä. Olemme toteuttaneet 
jäsentapaamiset hybridinä. Sepänkeskuksessa on ollut paikalla rajoitusten mukaisesti ja maskeilla 
suojatusti keskimäärin 12 osallistujaa ja Teamsin välityksellä keskimäärin 38 osallistujaa. Teamsin 
kautta ovat päässeet mukaan myös halukkaat Keski-Suomen piirin alueella toisten yhdistysten 
jäsenet. Olemme onnistuneet saamaan Senioritorstain jäsentapaamisiin 33% jäsenistöstämme 
ainakin yhden kerran. 
Koronarajoitukset ovat estäneet osan toiminnastamme mutta olemme joustavasti kehittäneet pienten 
ryhmien toimintaa ja luoneet uutta. Tiistainen seniorikävely on noussut uuteen kukoistukseen ja 
keskimäärin 10 kävelijää reippailee joka tiistai 3-5 kilometriä vaihtelevassa säässä. Toinen mukava 
tapaaminen on tapahtunut viinikerhon merkeissä. Olemme tutustuneet eri maiden viineihin 
pienemmissä ryhmissä rajoitusten mukaisesti. Kun emme mahdu samaan ryhmään on ryhmä jaettu 
kolmeen pienempään ryhmään peräkkäin ja kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan. Osa meidän 
toimivista kerhoista hulluttelevat leidit ja lukupiiri on jäsenmäärältään rajoitusten puitteissakin 
mahdollista kokoontua. Myös Kannelkuoron mukanaolijoiden määrää on pienenetty. Uutena 
toimintana on aloitettu lounastreffit ja muistikerho pienimuotoisena. Osaa toiminnastamme emme 
ole voineet toteuttaa. Matkat ja retket, Bridgen pelaaminen, elokuvakerho ja historiankerho on 
jouduttu laittamaan tauolle. Tammi-maalaiskuun aikana on kuitenkin kokoontunut lähes 900 
jäsentämme 63 eri tilaisuudessa. Olemme mielestämme onnistuneet luomaan jäsenistöllemme 
tilaisuuksia, joissa he voivat turvallisesti nähdä toisiaan. Suurin osa jäsenistöstämme on pysytellyt 
omissa oloissaan. 
Jyväskylässä on koronatilanne rauhoittunut ja rokotettujen määrä on lisääntynyt, joten haluamme 
juhlistaa kevättä ja ystävyyttämme kokoontuaksemme kevätlounaalle ravintolaa koskevien 
rajoitusten puitteissa. Ystävien näkemistä ja kuulumisten vaihtamista olemme kaikki kaivanneet. 
Mikä jälleennäkemisen riemu ja puheensorina onkaan kuultavissa pöydissä ruokailun lomassa. On 
ilo katselle innokkaita ja iloisia ihmisiä. 
Patoutuneen kaverivajeen helpottamiseksi olemme jatkamassa toimintaamme myös kesällä. Kävelyt 
jatkuvat nyt ympäri vuoden myös kesällä. Uutena ulkotapahtumana aloitamme Pentenkkin ja 
Mölkyn pelaamisen 27.5. joka toinen viikko ja pelin jälkeen menemme yhdessä lounaalle. Meitä 
mökittömiä on täällä Jyväskylässä sen verran, että saamme seuraa toisistamme viikoittain, jos siltä 

tuntuu. Myös Bridgen pelaajat kokoontuvat viikoittain. Olemme suunnitelleet myös kesälle yhteisiä 
matkoja, jotta matkakärpäsen puremat ja kulttuurin nälkäiset saava uusia kokemuksia. Sirpa 
Teräväinen on kutsunut Hulluttelevat leidit mökilleen kahville, oopperan ystävät pääsevät 
nauttimaan musiikista kesäkuussa. Kirkkotaiteesta ja mukavasta yhdessäolosta päästään nauttimaan 
Muurameen heinäkuussa ja elokuussa Petäjävedelle. Elokuun lopulla onkin jo Hyvinvointimessut 
Jyväskylässä ja syyskuun alussa on suunniteltu Tukholman matkaa, jos koronatilanne on 
rauhoittunut Tukholmassa. 
Tuntuu hyvältä, kun katsoo Jyväskylän seniorit ry:n hallituksen tarmoa tehdä mielenkiintoisa 
tapahtumia jäsenistölleen. Puheenjohtajana olen ylpeä hallituksen innovoivasta toiminnasta ja 
aikaansaannoksista. Meillä on tekemisen meininki. Mikä on työskennellä tällaisen hallituksen 
kanssa. 

Tervetuloa mukaan, älä jää yksin. 
Malja keväälle ja ystävyydelle. 
Merja Kumpula 
puheenjohtaja