Edunvalvonta

Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä, vaikka et osallistuisikaan aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa niin paikallis-, maakunta- kuin valtakunnan tasolla.

Paikallistaso

Vaikutamme Jyväskylän vanhusneuvostossa, jossa varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana on yhdistyksestämme hallituksen jäsen Pentti Vepsäläinen puh. 040 559 1313. Sihteeri Merja Kumpula puh. 040 544 4997 toimii varajäsenenä valtuustokaudella 2017-2020.

Yhdistyksemme on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n jäsen. Sepänkeskuksen talotoimikunnassa yhdistystämme edustaa Leila Piesanen.

Paikallistasolla yhdistys on mukana Jyväskylän suurimpien eläkeläisyhdistysten puheenjohtajaverkostossa, jossa yhdistystämme edustaa puheenjohtaja Sirpa Teräväinen. Kumppanuusyhteistyötä yhdistyksemme harjoittaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ja vapaaehtoispalvelut Vaparin sekä lähialueen senioriyhdistysten kanssa.

Yhdistys osallistuu vuosittaisille, lokakuussa järjestettäville vanhustenviikon seniorimessuille Jyväskylässä. Lisäksi yhdistys oli kevään 2019 Hyvinvointimessuilla Jyväskylässä. Yhdistys on myös jäsentensä kautta mukana merkittävissä ikääntyvien palveluita kehittävissä ryhmissä ja verkostoissa.

Maakunta- ja piiritaso

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin hallituksessa on yhdistyksestämme Sirpa Teräväinen, joka toimii senioripiirin koulutusvastaavana sekä Sylva Mannsten matkavastaavana.

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä ja toimii Keski-Suomen liiton rahoituksella. Tärkein vuotuinen tapahtuma on syksyllä järjestettävä maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari.

Valtakunnan taso

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliiton hallituksessa 2018 – 2020 on yhdistyksemme puheenjohtaja Sirpa Teräväinen.

Kansallinen senioriliitto ry toimii v. 2019 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajayhdistyksenä ja Senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina EETU ry:n puheenjohtajana. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan, eri ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja TELAan.