Edunvalvonta

Edunvalvonta 

Jäsenyytesi on meille tärkeä, vaikka et osallistuisikaan aktiivisesti toimintaan, niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa niin paikallis-, maakunta- kuin valtakunnan tasolla.

Paikallistaso

 Vaikutamme Jyväskylän vanhusneuvostossa, jossa varsinaisena jäsenenä on yhdistyksemme jäsen Kaija Heikura p. 044 702 1342 (kaijaheikura@gmail.com

Yhdistyksemme on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n jäsen. Sepänkeskuksen talotoimikunnassa yhdistystämme edustaa Harri Väisänen
Paikallistasolla yhdistys on mukana Jyväskylän suurimpien eläkeläisyhdistysten puheenjohtajaverkostossa, jossa yhdistystämme edustaa puheenjohtaja Merja Kumpula. Kumppanuusyhteistyötä yhdistyksemme harjoittaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ja vapaaehtoispalvelut Vaparin sekä lähialueen senioriyhdistysten kanssa.  


Yhdistys osallistuu vuosittain, lokakuussa järjestettäville vanhustenviikon seniorimessuille Jyväskylässä. Lisäksi yhdistys on esillä keväällä Hyvinvointimessuilla Jyväskylässä. Yhdistys on myös jäsentensä kautta mukana merkittävissä ikääntyvien palveluita kehittävissä ryhmissä ja verkostoissa.

Maakunta- ja piiritaso

 Keski-Suomen kansallisen senioripiirin hallituksessa on yhdistyksemme sihteeri Sirpa Teräväinen, joka toimii senioripiirin koulutusvastaavana sekä puheenjohtaja Merja Kumpula jäsenrekisterihoitajan varana.  

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä ja toimii Keski-Suomen liiton rahoituksella. Neuvottelukunnan keskeinen ja ajankohtainen tehtävä on seurata SOTE -palvelurakenteen uudistamista. KEN on antanut ja antaa lausuntoja merkittävissä ikääntyviä koskevissa maakunnallisissa asioissa. 

Valtakunnan taso 

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliiton hallituksessa 2021 – 2023 on yhdistyksemme sihteeri Sirpa Teräväinen

Kansallinen senioriliitto ry toimii Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenyhdistyksenä. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan, eri ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja TELAan.