Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä, vaikka et osallistuisikaan aktiivisesti toimintaan, niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa niin paikallis-, maakunta- kuin valtakunnan tasolla.

Paikallistaso

Vaikutamme Jyväskylän vanhusneuvostossa, jossa varsinaisena jäsenenä on yhdistyksemme jäsen Kaija Heikura p. 044 702 1342 (kaijaheikura@gmail.com). Kaija Heikura on myös Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Yhdistyksemme on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n jäsen. Sepänkeskuksen talotoimikunnassa yhdistystämme edustaa Harri Väisänen
Paikallistasolla yhdistys on mukana Jyväskylän suurimpien eläkeläisyhdistysten puheenjohtajaverkostossa, jossa yhdistystämme edustaa puheenjohtaja Seppo Mäkiranta. Kumppanuusyhteistyötä yhdistyksemme harjoittaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ja vapaaehtoispalvelut Vaparin sekä lähialueen senioriyhdistysten kanssa.  

Yhdistys on esillä keväällä Hyvinvointimessuilla ja syksyllä Vanhustenviikolla. Molemmat tapahtumat  järjestetään Jyväskylässä. Yhdistys on myös jäsentensä kautta mukana merkittävissä ikääntyvien palveluita kehittävissä ryhmissä ja verkostoissa.

Maakunta- ja piiritaso

Jäsenemme Eija Alakangas ja Seppo Mäkiranta toimivat Keski-Suomen Kansallisen Senioripiirin hallituksen jäseninä ja Marja-Terttu Väisänen talousvastaavana. 

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä ja toimii Keski-Suomen liiton rahoituksella. Neuvottelukunnan keskeinen ja ajankohtainen tehtävä on seurata SOTE -palvelurakenteen uudistamista. KEN on antanut ja antaa lausuntoja merkittävissä ikääntyviä koskevissa maakunnallisissa asioissa. 

Valtakunnan taso 

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliiton hallituksessa vuonna 2024 on yhdistyksemme jäsen Eija Alakangas. Hän toimii myös European Seniors´ Unionin valtuuston jäsenenä.

Kansallinen senioriliitto ry toimii Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajana vuonna 2024. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan, eri ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja TELAan (Työeläkevakuuttajat ry).