Edunvalvonta

Edunvalvonta 

Jäsenyytesi on meille tärkeä, vaikka et osallistuisikaan aktiivisesti toimintaan, niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa niin paikallis-, maakunta- kuin valtakunnan tasolla.

Paikallistaso

Vaikutamme Jyväskylän vanhusneuvostossa, jossa varsinaisena jäsenenä on yhdistyksemme jäsen Kaija Heikura p. 044 702 1342 (kaijaheikura@gmail.com). Kaija Heikura on myös Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja.

Yhdistyksemme on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n jäsen. Sepänkeskuksen talotoimikunnassa yhdistystämme edustaa Harri Väisänen
Paikallistasolla yhdistys on mukana Jyväskylän suurimpien eläkeläisyhdistysten puheenjohtajaverkostossa, jossa yhdistystämme edustaa puheenjohtaja Seppo Mäkiranta. Kumppanuusyhteistyötä yhdistyksemme harjoittaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ja vapaaehtoispalvelut Vaparin sekä lähialueen senioriyhdistysten kanssa.  

Yhdistys on esillä keväällä Hyvinvointimessuilla Jyväskylässä. Yhdistys on myös jäsentensä kautta mukana merkittävissä ikääntyvien palveluita kehittävissä ryhmissä ja verkostoissa.


Maakunta- ja piiritaso

Jäsenemme Sirpa Teräväinen toimii Keski-Suomen Kansallisen Senioripiirin hallituksen puheenjohtajana. 

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä ja toimii Keski-Suomen liiton rahoituksella. Neuvottelukunnan keskeinen ja ajankohtainen tehtävä on seurata SOTE -palvelurakenteen uudistamista. KEN on antanut ja antaa lausuntoja merkittävissä ikääntyviä koskevissa maakunnallisissa asioissa. 


Valtakunnan taso 

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliiton hallituksessa 2021 – 2023 on yhdistyksemme jäsen Sirpa Teräväinen

Kansallinen senioriliitto ry toimii Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenyhdistyksenä. EETU antaa lausuntoja, julkaisee kannanottoja ja pitää yhteyttä keskeisiin päättäjä- ja vaikuttajatahoihin kuten Kelaan, eduskuntaan, eri ministeriöihin, Eläketurvakeskukseen, Kuntaliittoon ja TELAan.