Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sääntöjen mukaan syyskokouksen valitsema hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä ohjata yhdistyksen toimintaa, valmistella toimintasuunnitelmat ja huolehtia varojen hankinnasta toimintaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt ja ohjaa kerhojen toimintaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuutehtävä. Hallitus kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan toimikausittain eli kevätkaudelle ja syystoimintakaudelle.

Hallitus 2020 

Yhdistyksen sähköposti: jyvaskylan.seniorit@gmail.com

Puheenjohtaja

Iiris Aaltio

ieaaltio@gmail.com

040 546 9755

Varapuheenjohtaja

Harri Väisänen

harri.e.vaisanen@gmail.com

040 577 6619

Jäsen, kerhovastaava

Marja Puranen

marjapuranen@hotmail.com

040 064  5564

Taloudenhoitaja, jäsenrekisteri

Arja Bastman 

bastuulikki@gmail.com

044 034 2320

Jäsen, matkavastaava

Sylva Mannsten

sylva.mannsten@hotmail.com

050 561 1248

Jäsen, naistoimikunta

Leena Loisa

loisaleena@gmail.com

040 550 1373

Sihteeri, Senioritorstai

Hannu Korpela

korpehannu@gmail.com

0400 648 391

Jäsen, verkkosivut

Juhani Nevala

jnevala@outlook.com

040 532 4824

Jäsen, jäsenrekisteri (vara)

Hannele Era

hannele.era@gmail.com

050 356 8528

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja: Oiva Vainio, oiva.vainio@hotmail.com, 040 545 6166