Hallitus ja toimihenkilöt 2024

Yhdistyksen toimintaa johtaa sääntöjen mukaan syyskokouksen valitsema hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä ohjata yhdistyksen toimintaa, valmistella toimintasuunnitelmat ja huolehtia varojen hankinnasta toimintaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt ja ohjaa kerhojen toimintaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuutehtävä. Hallitus kokoontuu 10-11 kertaa vuodessa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan toimikausittain eli kevät-, kesä- ja syystoimintakaudelle.


Hallitus  

Yhdistyksen sähköposti: jyvaskylan.seniorit@gmail.com

Kuvassa vasemmalta: Olavi Liukkonen, Sinikka Ylönen, Sirkka Saarinen, Sinikka Salmi, Seppo Mäkiranta, Pirjo Gustafson, Sirpaleena Toikka

Jyväskylän seniorit ry – hallituksen vastuunjako 2024 

Hallituksen jäsenetHallinnollisetToiminnalliset

Seppo Mäkiranta

040 7122649

seppo.makiranta@gmail.com

Puheenjohtaja

Senioripiirin hallituksen varapuheenjohtaja

Sidosryhmä-suhteet

 

Esityslistojen valmistelu

Valmistelut vuosikokouksiin: yhdistyksen, piirin sekä liiton

Senioriliiton ja -piirin koulutustarjonta

Sepänkeskuksen talotoimikunta

Olavi Liukkonen

040 7217387

olavi.e.liukkonen@gmail.com

Varapuheenjohtaja

koulutus- ja

facebook-vastaava

Senioritorstai-tiimin jäsen

Sinikka Ylönen

0400 389088

sinikka.ylonen@hotmail.com

Sihteeri

 

 

Hallituksen kokouskutsut ja esityslista yhdessä puheenjohtajan kanssa

Hallituksen kokouspöytäkirjojen arkistointi ja toimeenpanon seuranta

Vuosikokoukset: kokouskutsu, esityslistat, pöytäkirjat

Senioripiirin vuosikokoukset: valtakirjat, aineisto kokousedustajille

Yhteystietojen päivittämien kaupungin ”Rekisterit”(Palveluopas)

Yhdistyksen toimintatietolomake senioriliittoon ja piiriin yhteistyössä hallituksen kanssa

Pirjo Gustafson

045 5269051

pipigu66@gmail.com

Talouden hoitaja ja jäsenrekisterivastaava

 

Kevät- ja joululounaat

Ansiomerkkiesitykset hallitukselle  

Yhdistyksen sähköpostin lukeminen

Sirpaleena Toikka

050 4675144

sirpaleena.toikka@gmail.com

Kerhovastaava

 

Kerhojen aikataulut ja yhdyshenkilö kerhovastaaville

Sirkka Saarinen

040 5919095

sm.saarinen@gmail.com

Matkavastaava

 

Kulttuuritapahtumat ja retket

Sinikka Salmi

040 7607041

sini.salmi@gmail.com

Nettivastaava

 

Kevät- ja syystoimintaesitteiden kokoaminen, yhteydet taittajaan ja kirjapainoon

Yhdistyksen sähköpostin luku

 
Hallituksen varajäsenetHallinnollisetToiminnalliset

Eija Alakangas

0400 542454

eija.alakangas10@gmail.com

eija.alakangas@senioriliitto.fi

Liittohallituksen ja piirin hallituksen jäsen

ESU:n executive committee jäsen


Senioritorstaiohjelma (kevät 2024)

Liittohallituksen terveiset Jyväskylän hallitukselle ja piirin hallitukselle

Kiltakoulutus ja Teams-vastaava

Kansainvälisen toiminnan raportointi liittohallitukselle

Asko Malinen

0400 528879

askmalinen@gmail.com


Avustaa yhdyskuntasuhteiden hoitoa

Kaija Heikura

044 7021342

kaijaheikura@gmail.com

Keski-Suomen hyvinvointialueen vanhusneuvoston ja Jyväskylän vanhus-neuvoston jäsenHallituksen ja jäsenistön informointi


Muut vastuuhenkilöt

Ansiomerkkiryhmä ja kevätlounas pj. Harri Väisänen, p. 040 577 66 19

Naistoimikunta pj. Hannele Era p. 050 356 8528

Pääsiäis- ja adventtitilaisuudet pj. Ritva Nirkkonen, p. 040 5104685

Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja: Oiva Vainio, oiva.vainio@hotmail.com, 040 545 6166