Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa sääntöjen mukaan syyskokouksen valitsema hallitus ja puheenjohtaja. Hallituksen tehtävänä ohjata yhdistyksen toimintaa, valmistella toimintasuunnitelmat ja huolehtia varojen hankinnasta toimintaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarvittavat toimihenkilöt ja ohjaa kerhojen toimintaa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma vastuutehtävä. Hallitus kokoontuu 6-7 kertaa vuodessa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan toimikausittain eli kevätkaudelle ja syystoimintakaudelle.


Hallitus 2019

Yhdistyksen sähköposti: jykanse@gmail.com

Puheenjohtaja

Sirpa Teräväinen

sirpa.teravainen@saunalahti.fi

045 631 5108

Varapuheenjohtaja

Harri Väisänen

harri.e.vaisanen@gmail.com

040 577 6619

Sihteeri, jäsenrekisteri

Merja Kumpula

kumpume@gmail.com

040 544 4997

Taloudenhoitaja

Arja Bastman 

bastuulikki@gmail.com

044 034 2320

Jäsen, matkavastaava

Sylva Mannsten

sylva.mannsten@hotmail.com

050 561 1248

Jäsen, naistoimikunta

Leena Loisa

loisaleena@gmail.com

040 550 1373

Jäsen, Torstaikerho

Ritva Nirkkonen

ritva.nirkkonen@gmail.com

040 510 4685

Jäsen, verkkosivut

Juhani Nevala

jnevala@outlook.com

0405324824

Jäsen, vanhusneuvosto

Pentti Vepsäläinen

pentti.vepsalainen@kolumbus.fi

040 559 1313