Puheenjohtajan blogi

Kiitollisena ja ylpeänä
Puheenjohtajan blogi 9.11.2019

Syyskokouspäätöksiä
Avasin toissapäivänä yhdistyksemme syyskokouksen kiitollisena ja ylpeänä. Kiitollisena viiden vuoden yhteisestä matkasta, jonka olen saanut kulkea seniorien kanssa puheenjohtajana. Ylpeänä yhdistyksemme kehittymisestä toisistamme välittäväksi yhteisöksi ja toimintaympäristöönsä avoimeksi ja siellä kiinnostavaksi senioritoimijaksi.

Tämä tarkoittaa, että vuodenvaihteessa luovutan puheenjohtajan nuijan professori Iiris Aaltiolle. Hänen johdollaan yhdistys liukuu 2020 –luvulle. Hallitukseen valittiin uusina Hannele Era, Hannu Korpela, Leea Laakso-Yli-Kokko, Marja Puranen ja Kati Rinne. Vanhoina jatkavat Arja Bastman, Leena Loisa, Sylva Mannsten, Juhani Nevala ja Harri Väisänen. Yhdistyksen ydinpaikoilla tulee tapahtumaan henkilövaihdoksia: Senioritorstai saa uuden tai uudet vetäjät Ritvan jäädessä rivijäseneksi. Sihteeri ja jäsenrekisterin hoitaja vaihtuu Merjan jäädessä myös pois hallituksesta. Toivotan kaikille intoa ja iloa vastuunkantajina!

Viisivuotismatkasta
Valotan hieman, millaisia uudistuksia ja sosiaalisia innovaatioita näiden viiden puheenjohtajavuoden aikana yhdistyksessä on tehty. Kun aloitin 2015, ensimmäinen tehtäväni oli uudistaa hallitustyöskentely. Siirryimme hallituksen kokousten ennakkovalmisteluun, joka tarkoitti, että kokouskutsun yhteydessä hallituksen jäsenet saivat esityslistan.  Näin he voivat valmistautua kokoukseen ja tiesivät käsiteltävien asioiden taustat ja sen mitä hallituksen piti päättää. Toinen tärkeä uudistus oli siirtyminen toimintakausittaiseen suunnittelurytmiin. Tästä hyötyivät kaikki yhdistyksen jäsenet aikataulutetun toimintakalenterin muodossa. Kolmas asia oli hallituksen jäsenten keskinäisen vastuunjaon tarkentaminen. Lisäksi tehostettiin Senioriliiton sähköisten työvälineiden käyttöä, ja ymmärrettiin nettisivujen sisällön tärkeys, ei vain jäsenille vaan yhdistyksen sidosryhmille ja jäsenyydestä kiinnostuneille.

Kun hallitustyöskentely alkoi rullata jouhevasti, huomio siirtyi jäsenpalveluiden kehittämiseen ja jäsenhankintaan. 2016 vuoden alusta jäsenet alkoivat saada kaksi kertaa vuodessa toimintaesitteen kotiin postitettuna. Sähköistä viestintää on lisätty sitä mukaa kun jäsenistöstä on tullut sähköpostin käyttäjiä. Vanhustenviikon seniorimessujen lisäksi yhdistys on jalkautunut tavarataloihin, messuille, eläkkeelle jäävien infotilaisuuksiin jne. Jäsenhankinnassa avoimuus ja näkyminen laadukkain esittein on ollut merkityksellistä.

Olen yhteistyön kannattaja. Ihmettelin puheenjohtajakauteni alussa, ettei Jyväskylässä toimivilla eläkeläisyhdistyksillä ollut näkyvää yhteistyötä enkä tuntenut muiden eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajia. Hetken ihmeteltyäni päätin kutsua suurimpien eläkeläisjärjestöjen puheenjohtajat Teeleidiin tammikuussa 2016. Siltä istumalta perustimme puheenjohtajaverkoston, joka on toiminut neljä vuotta ja joka on osoittautunut tarpeelliseksi.  Toinen vielä nupuillaan oleva yhteistoimintafoorumi on Jyväskylän seudun senioriyhdistysten verkosto. Se on lähtenyt nihkeästi liikkeelle.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on myös paikallinen edunvalvonta. Jyväskylän vanhusneuvostossa on yhdistyksen edustaja mutta pelkästään se ei riitä. Puheenjohtajakaudellani on annettu Jyväskylän kaupungille lausunto Hyvinvointisuunnitelmasta lähinnä ikääntyvien kuntalaisten näkökulmasta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet ikäihmisiä koskeviin seminaareihin, foorumeihin ja verkostoihin. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajaa on informoitu yhdistyksen tarpeista kuluvalla valtuustokaudella. Kyllikin kulttuurikorttelihankkeessa yhdistys oli aktiivitoimija. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet keskustan kulttuurikeskussuunnitteluun sen avoimissa työpajoissa.

Yhdistyksen toiminta on monipuolistunut. Uusia kerhoja on perustettu. Viinikerhon ja lukupiirin toiminta on vakiintunut. Torstaikerhosta on tullut Senioritorstai. Ritva Nirkkosen kaudella esitelmätarjonta on ollut laaja-alaista, laadukasta ja ajassa olevaa. Kannelkuoro on puheenjohtajakaudellani otettu yhdistyksen siipien suojaan ja talousarvioon. Kuoron näkyvyys on parantunut. Yhdistys saa olla ylpeä korkeatasoisesta kuorostaan, jolla on ammattijohtaja. Kiitokset musiikkipedagogi Ulla Kotamäelle arvokkaasta työstä! Senioriliiton strategian ohjaamana seniorien keskinäinen ystäväpalvelu on osoittautunut tarpeelliseksi toimintamuodoksi myös Jyväskylässä.

Yhdistyksen rooli senioripiirin toiminnassa on ollut aina vahva. En halunnut piirin puheenjohtajaksi vaan toiveeni oli päästä Senioriliiton hallitukseen, jossa Jyväskylän yhdistyksestä ei ole ollut aikaisemmin edustajaa. Tehtäviä pitäisi jakaa eikä kasauttaa kaikkia samoille henkilöille. Jyväskylän yhdistyksellä on kaudellani ollut senioripiirin hallituksessa kolme edustajaa tärkeissä tehtävissä. Olen siis toiminut meneillään olevan Senioriliiton valtuustokauden 2018 – 2020 liittohallituksen jäsenenä, jota tehtävää pidän erittäin merkittävänä siitäkin syystä, että Jyväskylän yhdistys on kuudenneksi suurin liiton 165 senioriyhdistyksestä.

Kiitollisena ja ylpeänä 
Viisivuotinen puheenjohtajakauteni on sisältänyt monia haasteiden paikkoja. Yhtä ruusuilla tanssimista se ei ole ollut. Yhdistyksellä on 48 toimintavuotensa aikana ollut 14 puheenjohtajaa, joista olen kolmas nainen. Maija Kujanpää oli yhdistyksen kolmas puheenjohtaja 1970-luvulla ja Ulla Sipponen kymmenes v. 2004. Olen kiitollinen, että sain antaa osaamiseni juuri tämän yhdistyksen hyväksi.

Jätän puheenjohtajan tehtävän ylpeänä kaikesta siitä, mitä yhdessä hallitusten kanssa olemme saaneet aikaan. Kukaan ei pärjää yksin, mutta puheenjohtajalla pitää olla missio, näky siitä mihin suuntaan yhdistystä pitää kehittää. Puheenjohtajan pitää hahmottaa toimintaympäristön kokonaisuus ja uskaltaa tehdä ennakkoluulottomia avauksia vanhaa ja tuttua unohtamatta. Puheenjohtajan pitää sietää epävarmuutta moninaisten toiveiden ristiaallokossa. Olen yrittänyt pitää silmät ja korvat auki, enkä ole lähtenyt miellyttämään ketään. Olen ollut oma itseni, ennen kaikkea ihmisten johtaja.


Tämä on toiseksi viimeinen puheenjohtajan blogini. 
Joulukuuhun

Sirpa