Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä, vaikka et osallistuisikaan aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, niin jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta yhdistyksemme painoarvoa niin paikallis-, maakunta- kuin valtakunnan tasolla.

Paikallistaso

Vaikutamme Jyväskylän vanhusneuvostossa, jossa varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana on yhdistyksestämme Pentti Vepsäläinen puh. 040 559 1313 sekä Merja Kumpula puh. 040 544 4997 toimii varajäsenenä alkaneella valtuustokaudella 2017-2020.

Yhdistyksemme on Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n jäsen. Sepänkeskuksen talotoimikunnassa yhdistystämme edustaa Ritva Pihlman.

Paikallistasolla yhdistys on mukana Jyväskylän suurimpien eläkeläisyhdistysten puheenjohtajaverkostossa, jossa yhdistyksestämme mukana on puheenjohtaja Sirpa Teräväinen. Kumppanuusyhteistyötä yhdistyksemme harjoittaa Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ja vapaaehtoispalvelut Vaparin sekä lähialueen senioriyhdistysten kanssa.

Yhdistys osallistuu vuosittaisille, lokakuussa järjestettäville vanhustenviikon seniorimessuille Jyväskylässä. Yhdistys on näin jäsentensä kautta mukana merkittävissä ikääntyvien palveluita kehittävissä ryhmissä ja verkostoissa.

Maakunta- ja piiritaso

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin hallituksessa on yhdistyksestämme Sirpa Teräväinen, joka toimii senioripiirin sihteerinä, sekä jäseninä Sylva Mannsten matkavastaavana ja Juhani Nevala, joka hoitaa myös senioripiirin verkkosivuja.

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), joka muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkejärjestöstä ja toimii Keski-Suomen liiton rahoituksella. Neuvottelukunnan keskeinen ja ajankohtainen tehtävä on seurata SOTE-palvelurakenteen ja maakuntauudistuksen kehittymistä ja vaikutusta. KEN:ssä ovat mukana yhdistyksestämme Sirpa Teräväinen sekä Jämsästä Reijo Ekman.

Valtakunnan taso

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. Senioriliiton hallitukseen valittiin yhdistyksestämme Sirpa Teräväinen kaudeksi 2018-2020.